Prosjektforum

Nasjonal IKTs ”arbeidsutvalg” som skal sikre samordning av IKT-oppgaver innen spesialisthelsetjenesten og styringsgruppens operative organ for styring innenfor Nasjonal IKTs virkefelt.

​Prosjektforum består av bestiller og utfører på IKT-siden i de 4 RHFene, samt representanter fra Norsk Helsenett og Direktoratet for e-helse.


 

Sammenseting


 

Gisle Fauskanger - Leder    Bård Seiersnes               Per Meinlich
Nasjonal IKT HF                      Helse Sør-Øst RHF           Helse Sør-Øst RHF
 
Arild Pedersen                      Paul Gundersen             Bjørn Nilsen
Helse Midt-Norge RHF          HEMIT                                Helse Nord RHF
  
Oddbjørn Schei                    Geir Granerud                  Johnny Heggestad
Helse Nord IKT                       Helse Vest IKT                   Helse Vest RHF

Eivind A. Kristiansen           Bente S. Nedrebø           Gunnar Jårvik
Leder Fagforum arkitektur    Leder Klinisk IKT              Leder SEF

Lars Einar Steinsli                Norunn Elin Saure         Kristin Bang
Norsk Helsenett                     Direktoratet  for               Direktoratet for
                                                  e-helse                               e-helse


 

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.