Klinisk IKT fagforum

KIF

Klinisk IKT fagforum er rådgivende forum og  skal bidra i Nasjonal IKT HFs langsiktige strategi for utvikling og tilpasning av funksjonalitet og informasjonsstruktur i kliniske IKT-systemer. Klinisk fagforum skal være en faglig partner for ledelsen, og bygge et langsiktig målbilde ut fra klinisk perspektiv. Dette perspektivet skal være kunnskapsbasert ut fra pågående og publiserte studier innen helseinformatikk, og ha faglig forankring i de kliniske miljøene som skal benytte systemene.

Målbildet skal være i tråd med og supplere Nasjonal IKT HFs gjeldende strategi og tiltaksplan.

Oppgaver

•Gi innspill til årlig prioritering av nye nasjonale prosjekt og program

•Utarbeide forslag til nye prosjekt og innspill til strategier

•Innhente systematiske evalueringer av implementasjoner ved norske helseforetak

•Ansvarlig for avklaring i egen region, sørge for faglig forankring av langsiktig målbilde og tiltak i kliniske fagmiljøer ved lokale og regionale helseforetak.

•Bidra til koordinering av ulike relevante aktiviteter i ulike helseregioner.

•Være referansegruppe for strategisk viktige program og prosjekter.

Sammensetning

Bente S. Nedrebø (Leder)          
Nasjonal IKT HF                           


Silje Ljosland Bakke                     Eivind Kristiansen
Nasjonal IKT HF                            Nasjonal IKT HF


Arild Faxvaag                                Johan Fredrik Skomsvoll
Helse Midt-Norge                        Helse Midt-Norge

 Rune Pedersen
 Helse Nord


Konstituertemedlemmer fra Helse Vest:
Micaela Thierley                            Susanne Kroon
Helse Vest                                    Helse Vest

Observatører:

Hallvard Lærum                          Jomar Staverløkk        
Direktoratet for e-helse            Helse Midt-Norge

 

 

Klinisk IKT fagforum har initiert og aktivt deltatt i mange ulike prosjekter, bl. a.:

​Tiltak 10.1​Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetninger
​Tiltak 27​Definisjonskatalog
​Tiltak 31.2​IKT- støtte i akuttmottak- Kartlegging og analyse
​Tiltak 38​Forprosjekt Pasientrettede IT-tjenester
​Tiltak 39​Termer og symboler i brukergrensesnitt i kurvesystemer
​Tiltak 39.1Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av medisinsk-teknisk utstyr​
​Tiltak 41​Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT
​Tiltak 48​Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring
​Tiltak 50​​Kunnskapsbasert pasientplanlegging
​Les alt om prosjektene