Fagforum medisinske kvalitetsregistre

FMK

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre er et rådgivende forum og skal bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får utviklet en velfungerende og kvalitetssikret teknologisk løsning, som driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø.

Fagforum for medisinske kvalitetsregistre i Nasjonal IKT HF skal bl.a.: 

  • Bidra til at det finnes et velfungerende felles nasjonalt driftsmiljø for nasjonale medisinske kvalitetsregistre

  • Vurdere og anbefale aktuelle IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre, for godkjenning av den interregionale styringsgruppen 

  • Vurdere og anbefale aktuelle teknologiske løsninger, inkludert leveringsevne.  

  • Sørge for tilgjengelig informasjon om aktuelle IKT-løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre 

  • Holde oversikt over valg av teknisk løsning og på etterspørsel gi råd vedrørende valg av teknisk løsning til databehandlingsansvarlige.  

  • Være rådgivende organ hva gjelder strategiske spørsmål vedrørende teknologiske løsninger for nasjonale medisinske kvalitetsregistre. I saker av IKT-teknisk karakter skal FMK forberede behandling i styringsgruppen. 

  • Etter avtale være rådgivende overfor relevante nasjonale råd og utvalg i spørsmål som er direkte relevante for tekniske løsninger for nasjonale kvalitetsregistre.

Retningslinjer for tildeling av midler og søknadskjema


Sammensetning

Jørn Hanssen (Leder)             Tanja Rajic Riise (Sekretariat)      
Nasjonal IKT HF                              Nasjonal IKT HF           

Bent Olav Økland                           Kristin Farestvedt              
Helse Vest                                        Helse Vest               

Per Haug                                          Mona Stedenfeldt
Helse Midt-Norge                           Helse Midt-Norge

Ulf E W Sigurdsen                           Heidi Thorstensen     
Helse Sør-Øst                                  Helse Sør-Øst                

Are Edvardsen                                Trym Mathisen
Helse Nord                                      Helse Nord

Philip Andre Skau      
Servicemiljøet (SKDE)  


Observatører:

Ågot Liagaarden                               John Petter Skjetne        
Norsk Helsenett                               Leverandørrepresentant - MRS

Sissel Jor                                            Gisle Mjåtvedt                       
Leverandørrepresentant - eReg    Leverandørrepresentant - OpenQReg


Dokumentmaler

NIKT FMK - Mal for presentasjon.pptx

NIKT FMK - Mal for saksunderlag.docx