Fagforum for klinisk IKT

Fagforum for klinisk IKT er rådgivende forum og  skal bidra i Nasjonal IKT HFs langsiktige strategi for utvikling og tilpasning av funksjonalitet og informasjonsstruktur i kliniske IKT-systemer. Fagforum for klinisk IKT skal være en faglig partner for ledelsen, og bygge et langsiktig målbilde ut fra klinisk perspektiv. Dette perspektivet skal være kunnskapsbasert ut fra pågående og publiserte studier innen helseinformatikk, og ha faglig forankring i de kliniske miljøene som skal benytte systemene. Målbildet skal være i tråd med og supplere Nasjonal IKT HFs gjeldende strategi og tiltaksplan.

Oppgaver

•Gi innspill til årlig prioritering av nye nasjonale prosjekt og program

•Utarbeide forslag til nye prosjekt og innspill til strategier

•Innhente systematiske evalueringer av implementasjoner ved norske helseforetak

•Ansvarlig for avklaring i egen region, sørge for faglig forankring av langsiktig målbilde og tiltak i kliniske fagmiljøer ved lokale og regionale helseforetak.

•Bidra til koordinering av ulike relevante aktiviteter i ulike helseregioner.

•Være referansegruppe for strategisk viktige program og prosjekter.

Mandat for Fagforum for klinisk IKT

Sammensetning

Bente Nedrebø (leder)    Line Andreassen Sæle     
Nasjonal IKT                      Nasjonal IKT            

Roar Rønning                    Randi Brendberg
Helse Sør-Øst                    Helse Nord

Arild Faxvaag                    Johan Fredrik Skomsvoll
Helse Midt-Norge             Helse Midt-Norge

Ove Nordstokke              Micaela Thierley
Helse Vest                         Helse Vest    

Gyda Alvarstein               Gunnar Misvær
Helse Nord                       Helsedirektoratet

Hallvard Lærum                                
Direktoratet for e-helse   

Rune Pedersen    
Nasjonalt senter for e-helseforskning 

Jon-Torgeir Lunke
Direktoratet for e-helse

         

Fagforum for klinisk IKT har initiert og aktivt deltatt i mange ulike prosjekter, bl. a.:

​Tiltak 10.1​Prosesstøttende EPJ systemer - bakgrunn, definisjon og målsetninger
​Tiltak 27​Definisjonskatalog
​Tiltak 31.2​IKT- støtte i akuttmottak- Kartlegging og analyse
​Tiltak 38​Forprosjekt Pasientrettede IT-tjenester
​Tiltak 39​Termer og symboler i brukergrensesnitt i kurvesystemer
​Tiltak 39.1Utvikling og klinisk validering av symboler for legemiddelhåndtering og termer og symboler for bruk av medisinsk-teknisk utstyr​
​Tiltak 41​Terminologbinding av arketyper med eksisterende terminologier og SNOMED CT
​Tiltak 48​Klinisk dokumentasjon for oversikt og læring
​Tiltak 50

​​Kunnskapsbasert pasientplanlegging

Fant du det du lette etter?