NIKT FA

Fagforum for arkitektur

Fagforum for arkitektur er helseregionenes samarbeidsarena for å oppnå mer samordnet interregional virksomhetsarkitektur.
Fagforumet skal bidra til at god praksis innen interregional virksomhetsarkitektur kan gjenbrukes av helseregionene.


 

​Fagforum Arkitektur har utarbeidet  praksis for virksomhetsarkitektur  i Nasjonal IKT, og vårt område på Kilden som er et viktig verktøy for videreutvikling og informasjonsdeling rundt god praksis i spesialisthelsetjenesten. Kilden inneholder bl.a. arkitekturprinsipper (norsk og engelsk), faglig innhold, diskusjonsgrupper og referanser.

Fagforum for arkitektur kan kontaktes på e-post: fagforumarkitektur@nasjonalikt.no

Sammensetning

 

Tim Papas (leder)                  Nils-Harald Holsen (sekretær)
Nasjonal IKT                           Nasjonal IKT

Torill Kristiansen                    Stig Håvard Solum
Helse Midt-Norge                  Helse Midt-Norge

Omar Tanveer                        Jon Gupta
Helse Sør-Øst                         Helse Sør-Øst

Terje Bremnes                       Torgny Neuman
Helse Vest                               Helse Vest

Kristian Andreassen             Øystein Berg-Sletteng
Helse Nord                             Helse Nord                             

Fast møtende observatører:

Christian Brodersen             Tore Syvertsen
Norsk Helsenett                    Direktoratet for e-Helse

Observatører:

Ole-Kristian Gaski                    Vegard Hermansson
Sykehusinnkjøp HF                  Helsetjenestens driftsorganisasjon HF

Mariann Hunstad                     Tore Indreråk
Luftambulansetjenesten HF   Sykehusbygg HF

David Laas
Pasientreiser HF


 

Relevante dokumenter

Mandat - Fagforum for arkitektur (v2.1).pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Mandat - Fagforum for arkitektur (v2.1).pdfMandat - Fagforum for arkitektur (v2.1).pdfFagforum for arkitektur er helseregionenes samarbeidsarena for å oppnå mer samordnet interregional virksomhetsarkitektur. Fagforumet skal bidra til at god praksis innen interregional virksomhetsarkitektur kan gjenbrukes av helseregionene.pdf462954
Presentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Presentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfPresentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfpdf492412
Arkitekturprinsipper.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Arkitekturprinsipper.pdfArkitekturprinsipper.pdfpdf1254605
Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfPraksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfpdf1644742


 

Dokumenter for saksunderlag

 

Saksunderlag for saker til NIKT FA
Presentasjonsmal for saker til NIKT FA


Fant du det du lette etter?