Fagforum for arkitektur

NIKT FA
Fagforum for arkitektur er helseregionenes samarbeidsarena for å oppnå mer samordnet interregional virksomhetsarkitektur.
Fagforumet skal bidra til at god praksis innen interregional virksomhetsarkitektur kan gjenbrukes av helseregionene.


 

​Fagforum Arkitektur har utarbeidet  praksis for virksomhetsarkitektur  i Nasjonal IKT, og vårt område på Kilden som er et viktig verktøy for videreutvikling og informasjonsdeling rundt god praksis i spesialisthelsetjenesten. Kilden inneholder bl.a. arkitekturprinsipper (norsk og engelsk), faglig innhold, diskusjonsgrupper og referanser.

Fagforum for arkitektur kan kontaktes på e-post: fagforumarkitektur@nasjonalikt.no

Sammensetning

 

Tim Papas (leder)                  Nils-Harald Holsen (sekretær)
Nasjonal IKT                           Nasjonal IKT

Torill Kristiansen                    Stig Håvard Solum
Helse Midt-Norge                  Helse Midt-Norge

Omar Tanveer                        Jon Gupta
Helse Sør-Øst                         Helse Sør-Øst

Terje Bremnes                       Torgny Neuman
Helse Vest                               Helse Vest

Kristian Andreassen             Øystein Berg-Sletteng
Helse Nord                             Helse Nord                             

Fast møtende observatører:

Christian Brodersen             Tore Syvertsen
Norsk Helsenett                    Direktoratet for e-Helse

Observatører:

Ole-Kristian Gaski                    Vegard Hermansson
Sykehusinnkjøp HF                  Helsetjenestens driftsorganisasjon HF

Mariann Hunstad                     Tore Indreråk
Luftambulansetjenesten HF   Sykehusbygg HF

David Laas
Pasientreiser HF


 

Relevante dokumenter

Mandat - Fagforum for arkitektur (v2.1).pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Mandat - Fagforum for arkitektur (v2.1).pdfMandat - Fagforum for arkitektur (v2.1).pdfFagforum for arkitektur er helseregionenes samarbeidsarena for å oppnå mer samordnet interregional virksomhetsarkitektur. Fagforumet skal bidra til at god praksis innen interregional virksomhetsarkitektur kan gjenbrukes av helseregionene.
Presentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Presentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfPresentasjon av Fagforum for arkitektur.pdf
Arkitekturprinsipper.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Arkitekturprinsipper.pdfArkitekturprinsipper.pdf
Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfPraksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdf


 

Dokumenter for saksunderlag

 

Saksunderlag for saker til NIKT FA
Presentasjonsmal for saker til NIKT FA


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.