Fagforum arkitektur

NIKT FA

Fagforum Arkitektur skal være rådgivende for arbeidet innenfor IKT-arkitektur i spesialisthelsetjenesten.
Innenfor rammene til Nasjonal IKT har fagforumet ansvar for forvaltning av Nasjonal IKTs målbilde knyttet til arkitektur. Forumet har videre ansvar for løpende vurdering av problemstillinger knyttet til IKT-arkitektur for spesialisthelsetjenesten og for grenseflaten mot øvrige deler av helse- og omsorgssektoren. Fagforum Arkitektur vil være kvalitetssikrende organ (”gatekeeper”) og vil være styrende i forhold til definerte prosjekter.


 

​Fagforum Arkitektur har utarbeidet  praksis for virksomhetsarkitektur  i Nasjonal IKT, og vårt område på Kilden som er et viktig verktøy for videreutvikling og informasjonsdeling rundt tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten. Websiden inneholder bl.a. arkitekturprinsipper (norsk og engelsk), faglig innhold, diskusjonsgrupper, referanser og mailgrupper.

Fagforum arkitektur kan kontaktes på e-post: fagforumarkitektur@nasjonalikt.no

Sammensetning

 

Eivind Kristiansen (leder)      Elin Kindingstad
Nasjonal IKT                            Nasjonal IKT

Nils-Harald Holsen                 Line Andreassen Sæle
Nasjonal IKT                            Nasjonal IKT

Torill Kristiansen                    Randi Sønderland
Helse Midt-Norge                   Helse Midt-Norge

Øystein Berg- Sletteng          Tim Papas
Helse Nord                              Helse Sør-Øst

Terje Bremnes                        Sevald Cirkov
Helse Vest                               Helse Sør-Øst

Øystein Bekkevold
Helse Nord

Fast møtende observatører:

Hans Jørgen Varfjell                  Espen Møller
Norsk Helsenett                        Direktoratet for e-Helse

Observatører:

Dan Lund                                   Kjell Are Lund
Sykehusinnkjøp HF                  Helsetjenestens driftsorganisasjon HF

Mariann Hunstad                     Tore Indreråk
Luftambulansetjenesten HF   Sykehusbygg HF

David Laas
Pasientreiser HF


 

Relevante dokumenter

Presentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Presentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfPresentasjon av Fagforum for arkitektur.pdf
Arkitekturprinsipper.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Arkitekturprinsipper.pdfArkitekturprinsipper.pdf
Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfPraksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdf


 

Dokumenter for saksunderlag

 

Saksunderlag for saker til NIKT FA
Presentasjonsmal for saker til NIKT FA