Fagforum arkitektur

NIKT FA

Fagforum Arkitektur skal være rådgivende for arbeidet innenfor IKT-arkitektur i spesialisthelsetjenesten.
Innenfor rammene til Nasjonal IKT har fagforumet ansvar for forvaltning av Nasjonal IKTs målbilde knyttet til arkitektur. Forumet har videre ansvar for løpende vurdering av problemstillinger knyttet til IKT-arkitektur for spesialisthelsetjenesten og for grenseflaten mot øvrige deler av helse- og omsorgssektoren. Fagforum Arkitektur vil være kvalitetssikrende organ (”gatekeeper”) og vil være styrende i forhold til definerte prosjekter.


 

​Fagforum Arkitektur har utarbeidet  praksis for virksomhetsarkitektur  i Nasjonal IKT, og har egen webside  Helsewiki  som er et viktig verktøy for videreutvikling og informasjonsdeling rundt tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten. Websiden inneholder bl.a. arkitekturprinsipper (norsk og engelsk), faglig innhold, diskusjonsgrupper, referanser og mailgrupper.

Fagforum arkitektur kan kontaktes på e-post: fagforumarkitektur@nasjonalikt.no

Sammensetning

Eivind Kristiansen (leder)      Jakob Breivik Grimstveit (sekretariat)
Nasjonal IKT                            Nasjonal IKT

Nils-Harald Holsen                 Line Andreassen Sæle
Nasjonal IKT                            Nasjonal IKT

Øyvind Nottveit                      Elin Kindingstad
Nasjonal IKT                            Nasjonal IKT

Torill Kristiansen                    Randi Sønderland
Helse Midt-Norge                   Helse Midt-Norge

Øystein Berg- Sletteng          Tim Papas
Helse Nord                              Helse Sør-Øst

Terje Bremnes                        Sevald Cirkov
Helse Vest                               Helse Sør-Øst

Øystein Bekkevold
Helse Nord

Observatører:
Ola Vikland
Norsk Helsenett

Hans Jørgen Varfjell (vara)
Norsk Helsenett

Espen Møller
Direktoratet for e-Helse


 

Relevante dokumenter

Arkitekturprinsipper.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Arkitekturprinsipper.pdfArkitekturprinsipper.pdf
Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfPraksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdf


 

Dokumenter for saksunderlag

Saksunderlag for saker til NIKT FA
Presentasjonsmal for saker til NIKT FA