Fagforum arkitektur

NIKT FA

Fagforum Arkitektur skal være rådgivende for arbeidet innenfor IKT-arkitektur i spesialisthelsetjenesten.
Innenfor rammene til Nasjonal IKT har fagforumet ansvar for forvaltning av Nasjonal IKTs målbilde knyttet til arkitektur. Forumet har videre ansvar for løpende vurdering av problemstillinger knyttet til IKT-arkitektur for spesialisthelsetjenesten og for grenseflaten mot øvrige deler av helse- og omsorgssektoren. Fagforum Arkitektur vil være kvalitetssikrende organ (”gatekeeper”) og vil være styrende i forhold til definerte prosjekter.


 

​Fagforum Arkitektur har utarbeidet  praksis for virksomhetsarkitektur  i Nasjonal IKT, og vårt område på Kilden som er et viktig verktøy for videreutvikling og informasjonsdeling rundt tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten. Websiden inneholder bl.a. arkitekturprinsipper (norsk og engelsk), faglig innhold, diskusjonsgrupper, referanser og mailgrupper.

Fagforum arkitektur kan kontaktes på e-post: fagforumarkitektur@nasjonalikt.no

Sammensetning

 

Eivind Kristiansen (leder)      Nils-Harald Holsen (sekretær)
Nasjonal IKT                            Nasjonal IKT

Torill Kristiansen                    Randi Sønderland
Helse Midt-Norge                   Helse Midt-Norge

Tim Papas                                Sevald Cirkov
Helse Sør-Øst                          Helse Sør-Øst

Terje Bremnes                        Torgny Neumann
Helse Vest                               Helse Sør-Øst

Kristian Andersen                  Niklas Falk-Andersen
Helse Nord                              Helse Nord                             

Fast møtende observatører:

Hans Jørgen Varfjell                  Espen Møller
Norsk Helsenett                        Direktoratet for e-Helse

Observatører:

Ole-Kristian Gaski                    Vegar Hermansson
Sykehusinnkjøp HF                  Helsetjenestens driftsorganisasjon HF

Mariann Hunstad                     Tore Indreråk
Luftambulansetjenesten HF   Sykehusbygg HF

David Laas
Pasientreiser HF


 

Relevante dokumenter

Presentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Presentasjon av Fagforum for arkitektur.pdfPresentasjon av Fagforum for arkitektur.pdf
Arkitekturprinsipper.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Arkitekturprinsipper.pdfArkitekturprinsipper.pdf
Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfhttps://nasjonalikt.no/Documents/NIKT FA/Praksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdfPraksis for virksomhetsarkitektur i Nasjonal IKT - Tiltak 42.2.pdf


 

Dokumenter for saksunderlag

 

Saksunderlag for saker til NIKT FA
Presentasjonsmal for saker til NIKT FA


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.