Forumer

​Oversikt

Strategiråd for Nasjonal IKT HFhttps://nasjonalikt.no/forumer/strategirad-for-nasjonal-ikt-hfStrategiråd for Nasjonal IKT HFStrategiråd for Nasjonal IKT HF er et rådgivende forum.30.06.2016 22:00:00
Fagforum for arkitekturhttps://nasjonalikt.no/forumer/fagforum-for-arkitekturFagforum for arkitekturFA er et rådgivende forum for arbeidet innenfor IKT-arkitektur i spesialisthelsetjenesten.14.06.2016 22:00:00
Fagforum for klinisk IKThttps://nasjonalikt.no/forumer/fagforum-for-klinisk-iktFagforum for klinisk IKTFagforum for klinisk IKT er et rådgivende forum og skal bidra i Nasjonal IKT HFs langsiktige strategi for utvikling og tilpasning av funksjonalitet og informasjonsstruktur i kliniske IKT-systemer.15.06.2016 09:05:23
Systemeierforumhttps://nasjonalikt.no/forumer/systemeierforumSystemeierforumSEF er et forvaltningsforum og har som hovedoppgave å samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ.14.06.2016 22:00:00
Teknologiforum for medisinske kvalitetsregistrehttps://nasjonalikt.no/forumer/teknologiforum-for-medisinske-kvalitetsregistreTeknologiforum for medisinske kvalitetsregistreFMK er et rådgivende forum som skal bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får utviklet en velfungerende og kvalitetssikret teknologisk løsning, som driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø. 14.06.2016 22:00:00


 

Fant du det du lette etter?