Forumer

​Oversikt

Klinisk IKT fagforumhttps://nasjonalikt.no/forumer/klinisk-ikt-fagforumKlinisk IKT fagforumKIF er et rådgivende forum og skal bidra i Nasjonal IKT HFs langsiktige strategi for utvikling og tilpasning av funksjonalitet og informasjonsstruktur i kliniske IKT-systemer.15.06.2016 09:05:23
EPJ Systemeierforumhttps://nasjonalikt.no/forumer/epj-systemeierforumEPJ SystemeierforumSEF er et forvaltningsforum og har som hovedoppgave å samarbeide om bruk og forvaltning av dagens EPJ.15.06.2016 09:22:16
Fagforum medisinske kvalitetsregistrehttps://nasjonalikt.no/forumer/fagforum-medisinske-kvalitetsregistreFagforum medisinske kvalitetsregistreFMK er et rådgivende forum som skal bidra til at alle nasjonale medisinske kvalitetsregistre har eller så raskt som mulig får utviklet en velfungerende og kvalitetssikret teknologisk løsning, som driftes gjennom et felles nasjonalt driftsmiljø. 15.06.2016 09:24:33
Prosjektforumhttps://nasjonalikt.no/forumer/prosjektforumProsjektforumProsjektforum er et rådgivende forum.30.06.2016 22:00:00
Fagforum arkitekturhttps://nasjonalikt.no/forumer/fagforum-arkitekturFagforum arkitekturFA er et rådgivende forum for arbeidet innenfor IKT-arkitektur i spesialisthelsetjenesten.14.06.2016 22:00:00