Fagforum for porteføljestyring

Formål

Fagforum for porteføljestyring er helseregionenes samarbeidsarena innen IKT for å oppnå mer samordnede prosjektporteføljer.

Fagforum for porteføljestyring skal følge opp og bidra til å gjennomføre porteføljetiltak i felles IKT-strategi, behandle og anbefale på områder relatert til metode, verktøy og praksis innenfor porteføljestyring, programstyring og prosjektstyring, legge til rette for gode porteføljestyringsprosesser, samt dele god praksis, utvikle kompetanse og legge til rette for erfaringsutveksling.

Mandat for fagforumet

Sammensetning

Medlemmer av Fagforum for porteføljestyring


Ørjan Bye (leder)

Nasjonal IKT HF

Nina Bjørlykke (sekretariat)

Nasjonal IKT HF

Steinar Gjøvik

Helse Sør-Øst RHF

Bjørn Nilsen

Helse Nord RHF


Terje Marthinussen

Helse Vest RHF

Bjørn-Einar Kolstad

Helse Midt-Norge RHF

Marianne Nymoen

Helse Midt-Norge RHF
Observatør:

Kristin Bang - Direktoratet for e-helse

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.