Fagforum for porteføljestyring

Formål

Fagforum for porteføljestyring er helseregionenes samarbeidsarena innen IKT for å oppnå mer samordnede prosjektporteføljer.

Fagforum for porteføljestyring skal følge opp og bidra til å gjennomføre porteføljetiltak i felles IKT-strategi, behandle og anbefale på områder relatert til metode, verktøy og praksis innenfor porteføljestyring, programstyring og prosjektstyring, legge til rette for gode porteføljestyringsprosesser, samt dele god praksis, utvikle kompetanse og legge til rette for erfaringsutveksling.

Mandat for fagforumet

Sammensetning

Medlemmer av Fagforum for porteføljestyring


Ørjan Bye (leder)

Nasjonal IKT HF

Nina Bjørlykke (sekretariat)

Nasjonal IKT HF

Steinar Gjøvik

Helse Sør-Øst RHF

Bjørn Nilsen

Helse Nord RHF


Terje Marthinussen

Helse Vest RHF

Mads Einar Berg

Helse Midt-Norge RHF

Marianne Nymoen

Helse Midt-Norge RHF
Observatører:

Sara-Charlotte Kallevig 

Direktoratet for e-helse

Rune Kavlie

Norsk Helsenett

Fant du det du lette etter?