Fagforum for porteføljestyring

Formål

Hovedformålet er å bidra til bedre samordning og høyere grad av standardisering mellom de fire helseregionene for å oppnå gode og likeverdige helsetjenester.
Fagforum for porteføljestyring er helseregionenes samarbeidsarena innen IKT for å oppnå mer samordnede prosjektporteføljer.

Fagforum for porteføljestyring skal følge opp og bidra til å gjennomføre porteføljetiltak i felles IKT-strategi, behandle og anbefale på områder relatert til metode, verktøy og praksis innenfor porteføljestyring, programstyring og prosjektstyring, legge til rette for gode porteføljestyringsprosesser, samt dele god praksis, utvikle kompetanse og legge til rette for erfaringsutveksling.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.