Nasjonal IKT HF

Nyheter fra prosjekter

 • 17.10.2017
  Planleggingsfasen i Digital patologi har startet

  Prosjektgruppen er i gang med å planlegge prosjektgjennomføring av flere forslag som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige behovet for patologidiagnostikk.

 • 04.07.2017
  Automatisk fødselsnummer til alle nyfødte i hele Norge

  Alle helseforetak i Norge har nå innført Automatisk fødselsnummer. Dermed får de fleste nyfødte i Norge et fødselsnummer før de er 12 timer gamle.

 • 23.05.2017
  Raskere og sikrere diagnostikk

  Konseptutredningen fra tiltak 61 ‘Digital Patologi’ er levert, og ble behandlet av styret for Nasjonal IKT 19.5.2017. Sammen med sluttrapporten er det levert flere forslag til prosjekter, som skal danne grunnlaget for å møte det fremtidige...

 • 05.05.2017
  Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten

  Det er et mål at hver enkelt pasient skal ha mulighet til å involveres i prosesser og beslutninger om egen helse. Enkle og sikre digitale tjenester skal gjøre kontakten med helse- og omsorgstjenesten enklere og bidra til at innbyggerne oppl...