Driften i Nasjonal IKT har opphørt. Spørsmål om interregional IKT-samhandling rettes til de regionale helseforetakene.